Tabellen innehåller genvägar till respektive riktlinje och ger information om vilka A-nivåer inom WCAG som finns för varje riktlinje.

  • Uppdateringar som skett 2023 i och med WCAG 2.2 är markerade med "2.2".
  • Uppdateringar som skett 2018 i och med WCAG 2.1 är markerade med "2.1".
  • Riktlinje 2.5 var helt ny 2018 och därför markerad med texten "Ny".
RiktlinjeNivå ANivå AANivå AAA
Område 1: Möjlig att uppfatta
1.1 TextalternativJan/an/a
1.2 Tidsbaserad mediaJaJaJa
1.3 Strukturerat innehåll  2.1JaJa (2.1)Ja (2.1)
1.4 Urskiljbart 2.1JaJaJa
Område 2: Möjlig att kontrollera
2.1 Åtkomst via tangentbord 2.1Jan/aJa
2.2 Tillräckligt med tid 2.1Jan/aJa
2.3 Anfall (epilepsi och liknande) 2.1Jan/aJa
2.4 Lättnavigerad 2.2JaJaJa
2.5 Peka och markera Ny 2.1 2.2Jan/aJa
2.6 Ytterligare sensoriska inmatningar
Denna var del av den preliminära versionen av WCAG 2.1 men de två kriterierna har vid publicering flyttat in under punkt 2.3 och 2.5.
n/an/an/a
Område 3: Möjlig att förstå
3.1 Läsvänlig för skärmläsareJaJaJa
3.2 Förutsägbar 2.2JaJaJa
3.3 Inmatningshjälp 2.2JaJaJa
Område 4: Robust
4.1 Kompatibilitet 2.1JaJa (2.1)n/a