Tabellen innehåller genvägar till respektive riktlinje och ger information om vilka A-nivåer inom WCAG som finns för varje riktlinje. Varje riktlinje som har uppdaterats med kriterier från version 2.1 (2018) är markerad med texten 2.1. Riktlinje 2.5 är helt ny och därför markerad med texten Ny.

RiktlinjeNivå ANivå AANivå AAA
Område 1: Möjlig att uppfatta
1.1 TextalternativJan/an/a
1.2 Tidsbaserad mediaJaJaJa
1.3 Strukturerat innehåll  2.1JaJa (2.1)Ja (2.1)
1.4 Urskiljbart 2.1JaJaJa
Område 2: Möjlig att kontrollera
2.1 Åtkomst via tangentbord 2.1Jan/aJa
2.2 Tillräckligt med tid 2.1Jan/aJa
2.3 Anfall (epilepsi och liknande) 2.1Jan/aJa
2.4 LättnavigeradJaJaJa
2.5 Peka och markera Ny 2.1Jan/aJa
2.6 Ytterligare sensoriska inmatningar
Denna var del av den preliminära versionen av WCAG 2.1 men de två kriterierna har vid publicering flyttat in under punkt 2.3 och 2.5.
n/an/an/a
Område 3: Möjlig att förstå
3.1 Läsvänlig för skärmläsareJaJaJa
3.2 FörutsägbarJaJaJa
3.3 InmatningshjälpJaJaJa
Område 4: Robust
4.1 Kompatibilitet 2.1JaJa (2.1)n/a