Vårda ditt språk

En dator som läser svenska texter på amerikanska, eller tvärtom, kan göra ont i öronen. En dator som läser KBM (Krisberedskapsmyndigheten) som "kubikmeter", eller datorföretaget HP som "horsepower" skapar förvirring. Ovanliga förkortningar utan förklaringar är irriterande. Hur mycket informationsbrus skapar din sida?

När vi hjälper skärmläsare och stödteknik att tolka och läsa upp innehållet i sidan så hjälper vi förstås också fler människor att bättre förstå. Flera av dessa regler kan kännas tekniska men det gör dem faktiskt ofta lättare att efterleva.

Nivå A

  • 3.1.1 Språket är definierat för hela sidan.

Japp, svårare än så är inte denna lägsta nivå! Man måste verkligen undra varför så många missar det.

För den här sidan har det svenska språket definierats så här:

<html lang="sv">

💡
Tips: En lista med ISO-koder för alla språk. Det är alltså den kod på två bokstäver som behövs för att identifiera språket.

Nivå AA

  • 3.1.2 Enskilda stycken och ord på ett annat språk, än det som definierats för hela sidan, är definierade som varandes på det språket.

Det låter så enkelt men ytterst få tycks klara av att ange språk. Tyvärr tror jag att det kan hänga ihop med att många publiceringsverktyg inte har stöd för det.

Så här kan det se ut:

På engelska kallas tillgänglighet för <span lang="en">accessibility</span>.

Med denna kod blir ordet accessibility uppläst med engelskt uttal och resten med svenskt uttal. Även sökmotorer förstår bättre hur de ska kategorisera ordet för den som söker efter det.

Gör detta enkla så fixar du nivå AA i denna rekommendation, vilket de flesta sajter faktiskt i något bortglömt dokument eftersträvar.

Nivå AAA

Nu kanske det börjar kännas lite krångligare. Men häng på, för några är görbara för det flesta, och det är något jag verkligen försöker vara övertydlig med: bara för att du inte klarar alla på nivå AAA, betyder ju inte att du ska ignorera de du faktiskt klarar av att tillgodose!

  • 3.1.3 Ovanliga ord och fraser ska kompletteras med en definitionslista som förklarar begreppet, det ger förbättringar både för sökmotoroptimering och för människor med svenska som andraspråk samt med kognitiva funktionsnedsättningar.
  • 3.1.4 Förkortningar ska förklaras. Det finns HTML-attribut som hjälper med detta för skärmläsare, men de bör även skrivas ut i klartext, så att alla kan ta del av förkortningens betydelse. Gör som papperstidningarna, första gången förkortningen används så skriver du ut hela förklaringen.
  • 3.1.5 En version av texten som inte kräver en läskunskapsnivå högre än mellanstadiet kompletterar den vanliga texten, såvida inte ursprungstexten själv uppfyller detta. » Fördjupningsinfo om läsnivå
  • 3.1.6 Uttal av ord är specificerat när betydelsen kan bli tvetydig. Det kan göras på flera sätt: Länka till fonetiskt uttal, skriv detsamma i parentes, eller länka till en ljudfil.

För dig som undrar hur KBM ska bli läst som Krisberedskapsmyndigheten, så ska koden se ut så här:

<abbr title="Krisberedskapsmyndigheten">KBM</abbr>

Fördelarna

En del människor har svårigheter med att tolka skriftliga texter men har tycker det är lättare att förstå dokument när de läses högt, eller när nyckelpunkter illustreras med bilder eller tolkas med teckenspråk. För en del personer är förståelsen avhängigt om det finns tillgång till specifika definitioner av specialiserade begrepp och förkortningar.

Avsaknad av språkinformation och uttalsinformation, och även textens läsriktning när det är relevant, kan orsaka enorma barriärer för många människor. Behöver jag nämna att något så enkelt som stavfel kan ställa till med en hel del förvirring också?

Och som du märker, om du inte klarar nivå AA av denna riktlinje, då anstränger du dig knappt.