Det är helt klart att en ordlista behövs. Som så ofta när det handlar om fackuttryck och teknik i beskrivning på svenska så blir det en salig blandning av både engelska och svenska och kryptiska koder.

Jag arbetar med ordlistan då och då när jag får tid över. Tipsa mig  om vilka ord och begrepp du vill se här, och bidra gärna med egna ordförklaringar.

ARIA

En akronym för Accessible Rich Internet Applications. Det här är ett sätt att prata om webbsidor och webb-applikationer som är interaktiva - vilket nästan inbegriper de flesta digitala tjänster idag. Så fort du har en knapp eller länk så är förstås tjänsten interaktiv. Insikten om att strukturer och beteenden på webbsidor måste kommuniceras till digitala hjälpmedel har gett upphov till specifikationen WAI-ARIA, som är ett viktigt komplement till WCAG. Alla som utvecklar webbsidor bör ha god kännedom om både WCAG och WAI-ARIA.

ATAG

En akronym för Authoring Tool Accessibility Guidelines. Författarverktyg (authoring tools) är tjänster eller program som används för att producera innehåll för webben. Det kan handla om publiceringsverktyg (CMS), HTML-redigerare och online-bloggar. Den här specifikationen (ATAG) förklarar hur dessa verktyg i sig måste vara tillgängliga men också hur de som använder verktygen bör få stöd i att skapa tillgängligt innehåll. Du kan till exempel också använda specifikationen för att ställa krav på det verktyg du använder.

Brödsmulor

Det här konceptet har förstås fått sitt namn från sagan om Hans och Greta. Tanken är att det ligger länkar nära toppen av sidan som visar den väg man går hierarkiskt från hemsidan för att komma till den sida man är på. Jag brukar skoja om att brödsmulorna funkade dåligt för Hans och Greta. Det var när fåglarna åt upp deras brödsmulor som de inte hittade hem och i stället hamnade hos häxan.

CSS

Detta står för Cascading Style Sheet. På svenska kallar vi det ofta stilmall. Det är ofta ett separat dokument, men kan också vara en del av koden i sidan, som definierar hur innehållet ska presenteras visuellt. CSS-angivelser innehåller typiskt storlekar, typsnitt, marginalinställningar, med mera.

CSS-pixlar

Det fanns en tid när en pixel alltid motsvarade en punkt på en skärm. Så är det inte med CSS-pixlar, som är en abstrakt enhet som ska göra det lättare att faktiskt mappa storleken mot en fysisk storlek på en skärm. Helt enkelt: 96 CSS-pixlar ska motsvara en tum (en inch), oavsett upplösningen på skärmen. Detta är för att storleken ska kunna vara förutsägbar för utvecklare, när innehåll flödar och anpassas till olika skärmar.

UUAG

User Agent Accessibility Guidelines ger stöd för de som utvecklar och skapar webbläsare, insticksprogram till webbläsare, mediespelare och andra typer av program som genererar innehåll för webben. Syftet är att dessa verktyg också måste bygga in stöd för tillgänglighet, och vi kan alla hjälpas åt att ställa krav på de som bygger dessa verktyg.User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)

W3C

World Wide Web Consortium (W3C) är den organisation som utvecklar internationella standarder för webben: HTML, CSS och mycket mer. Organisationens hemsida är w3.org.

WAI

W3C:s Web Accessibility Initiative utvecklar standarder och stödmaterial för att hjälpa dig förstå och implementera tillgänglighet i webbsidor och digitala tjänster. De välkomnar deltagare från hela världen. Initiativets hemsida är w3.org/WAI/

WAI-ARIA

En specifikation om roller, tillstånd och egenskaper som definierar tillgängliga komponenter i användargränssnitt. Vägledningen kan användas för att förbättra tillgänglighet och samspel i webbinnehåll och applikationer. De semantiska egenskaperna ger utvecklaren möjlighet att förmedla gränssnittets beteende och strukturella information i sidornas kod. Vägledningen WAI-ARIA 1.1.

Fler ord som nog behöver en förklaring när jag får tid över:

 • Programmatiskt
 • Ner-händelse (down-event)
 • Upp-händelse (up-event)
 • Röststyrning
 • Webbläsare (user agent)
 • Inmatning (input)
 • Läsplatta
 • Markör
 • Modal
 • Hover
 • Focus