Ett varningens finger

"Peka och markera" är en helt ny riktlinje i och med version 2.1 av WCAG. Den adresserar en del av det som saknats i form av kriterier för mobila gränssnitt när det gäller hur vi interagerar med pekskärmar. 2.5.7 och 2.5.8 tillkom i WCAG 2.2.

Nivå A

 • 2.5.1 Gester. All funktionalitet som använder "flerpunktsgester", eller spårbundna gester, för att kunna styras tillåts också styras med en enskild markör utan spårbundna gester, såvida det inte är väsentligt. På läsplattor kan man ibland få möjlighet att aktivera innehåll med tre fingrar som dras i en viss riktning, eller zooma med två fingrar. Det här kriteriet innebär alltså att man även ska kunna nå samma innehåll och funktionalitet med endast ett finger, och/eller en färdväg som innebär att man aktiverar enskilda "klick" i taget. Tänk på att ett finger också kan inbegripa dubbel-klick och "hålla länge".

 • 2.5.2 Markör-annulering. För funktionalitet som styrs med en enskild markör (exempel: finger, musmarkör eller röstmarkör) är minst en av följande uppfyllda:

  • Ingen "ner"-händelse (down-event). Att enbart trycka ner med markören används inte för att aktivera någon del av funktionen.
  • Avbryt eller ångra. Aktivering av funktionen sker vid "upp"-händelsen (up-event) och det finns då möjlighet att avbryta funktionen innan den slutförs eller ångra funktionen efter att den körts.
  • Upphävning. "Upp-händelsen" återställer helt "ner-händelsens" effekt.
  • Nödvändigt. Att aktivera och slutföra funktionen på "ner-händelsen" är helt nördvändigt.
 • 2.5.3 Etikett i namnet. För komponenter på sidan med etiketter som inkluderar text, eller bilder av text, måste namnet innehålla samma text som presenteras visuellt. Det innebär till exempel att de som använder röststyrning kan säga namnet på etiketten för att aktivera en knapp. En komponent, som en knapp, kan ha en programmatisk etikett och användare får förstås betydligt lättare att navigera om den etiketten matchar det som faktiskt står på knappen.
  2.5.4 Rörelse-aktivering. Funktionalitet som styrs med enhetens rörelser eller användarens rörelser kan också styras med komponenter i gränssnittet; och rörelse-styrning kan inaktiveras för att undvika oavsiktlig aktivering, förutom när:

  • Gränssnittet är specifikt framtaget för en tillgänglighets-funktion. Rörelsen används för att styra funktionalitet genom ett gränssnitt som är skapat för att stödja tillgänglighet.
  • Det är nödvändigt. Rörelsen är nödvändig för funktionen och inaktivering skulle upphäva aktiviteten.
 • 2.5.7 Drag-rörelser. För alla åtgärder som handlar om att dra, tillhandahåll ett enkelt pekaralternativ. En del människor kan inte använda en mus för att dra objekt.

 • 2.5.8 Klickyta (minimum). Se till att det som ska klickas har en minimistorlek eller har tillräckligt med avstånd runt omkring. En del personer med fysiska funktionsnedsättningar kan inte klicka på små knappar som är nära varandra. Storleken på klickytan måste vara minst 24x24 CSS-pixlar, med följande undantag:

  • Avstånd: Underdimensionerade mål (de som är mindre än 24 gånger 24 CSS-pixlar) placeras så att om en cirkel med 24 CSS-pixlar i diameter är centrerad på gränsrutan för varje, skär cirklarna inte ett annat mål eller cirkeln för ett annat underdimensionerat mål;
  • Ekvivalens: Funktionen kan uppnås genom en annan kontroll på samma sida som uppfyller detta kriterium;
  • Inline: Klickytan är i en mening eller dess storlek begränsas på annat sätt av radhöjden på icke-klickbar text;
  • User Agent-kontroll: Storleken på klickytan bestäms av användarens verktyg och ändras inte av utvecklaren/webbskaparen;
  • Essentiell: En särskild presentation av klickytan är väsentlig eller krävs enligt lag för den information som förmedlas.

Nivå AAA

 • 2.5.5 Klickyta. Storleken på ytan som ska aktiveras av markören är minst 44 gånger 44 CSS-pixlar förutom när:
  • Ekvivalent alternativ finns. Ytan/länken finns även på annan plats på samma sida, och är där minst 44x44 CSS-pixlar i storlek.
  • Inline gäller. Ytan är inom en mening eller ett textblock (ofta en länkad text).
  • Webbläsaren kontrollerar. Ytans storlek kontrolleras av webbläsaren och kan inte ändras av utvecklaren.
  • Den är nödvändig. Presentationen som den ser ut är nödvändig för informationen som förmedlas.
 • 2.5.6 Samtidiga verktyg för styrning och inmatning. Innehållet begränsar inte vilken typ av verktyg för att styra gränssnittet som kan användas på plattformen, om inte restriktionen är nödvändig för att säkerställa innehållets säkerhet eller för att respektera användarens inställningar.