Skada inte andra

Det finns riktlinjer i WCAG:s rekommendationer för tillgänglighet som är lätta att leva upp till. De är så självklara att de tack och lov är väldigt sällsynta. Riktlinjen om medicinska "anfall" är en sådan: Publicera inte innehåll som skapar epilepsi-anfall.

Det som orsakar anfall är oftast flimmer och blixtliknande blinkningar med hög intensitet. Riktlinjen definierar detta kriterium i nivå A:

Nivå A

  • 2.3.1 Inget på sidan blinkar mer än 3 gånger på en sekund.

Det betyder självklart inte att allt innehåll som blinkar snabbare än så triggar epilepsi-anfall, utan det är speciella typer av flimmer som oftast är boven. Det här ger en fingervisning som gör att man håller sig inom godkända gränser.

För nivå A, som generellt är lättare att uppnå, finns ett väldigt tekniskt undantag som handlar om storleken på den blinkande ytan och hur stor del av synfältet det tar upp. Förhoppningsvis ska du inte ens vara i riskzonen för att bidra till detta.

Nivå AAA

För en högre grad av uppfyllnad av kriterierna i 2.3 gäller:

  • 2.3.2 Regeln "Inget på sidan blinkar mer än 3 gånger på en sekund" vidhålls överallt och alltid.
  • 2.3.3 Animeringar som aktiveras av interaktion kan inaktiveras, om inte animationen är av vikt för funktionalitet eller information som förmedlas.

Viktigt om användargenererat innehåll

Det finns rapporter om att användare i sociala medier skickar blinkande bilder via direkmeddelanden till personer med epilepsi och i vissa fall har satt igång livshotande anfall. Om du har en tjänst där användare interagerar med andra användare så blir denna regel plötsligt oerhört viktig. Det måste finnas mekanismer för sårbara användare att helt kunna undvika animationer som potentiellt kan skada dem.

Så, nu har du en riktlinje som du bör kunna leva upp till rakt av i alla dina lösningar, även på nivå AAA. Låt inte din lösning trigga epilepsi-anfall. Punkt.